BetSil™-metoden

Hur fungerar BetSil™-metoden?

”Betsil är ett betongimpregneringsmedel testat av  CBI – Betonginstitutet.

BetSil™ System är en serie av miljövänliga produkter som består enbart av naturliga råvaror. Inga av våra produkter skadar miljön eller är klassade som hälsoskadliga. Produkterna innehåller inga flyktiga organiska ämnen (VOC), inga gifter och är heller inte brandfarliga.

Medlets aktiva substans reagerar med takpannans kalkmolekyler och bildar kristaller i porer och mikrosprickor. Kristallerna tätar och försluter, inte bara på ytan, utan i hela pannans tjocklek. Strukturen är ändå så pass öppen att ånga kan passera, d.v.s. taket kan fortfarande andas (diffusionsöppet). Då det är en kemisk, ej reversibel reaktion så är effekten permanent.”

(Betongförsegling Scandinavia AB)

Fler fördelar med BetSil™-metoden:

– Förlänger livslängden på nya tak
– Minimerar framtida underhåll
– Förhindrar frostsprängning

Läs BetSil™-Roof produktdatablad här.

BetSil™-metoden är utvecklad av Värmlandsföretaget Betongförsegling Scandinavian AB.

3

Intresseanmälan